Knaap Bouwbedrijf BV
Groeneweg 36
3059 LC Rotterdam - Nesselande

Postadres
Postbus 24
2760 AA Zevenhuizen (ZH)

Telefoon
010 - 222 10 10

E-mailadres
info@knaapbouwbedrijf.nl

Privacy Statement

BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP
MAATWONINGEN B.V.) is zich er van bewust dat een passende verwerking van
persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te
waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De
handelswijze van BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP
(KNAAP MAATWONINGEN B.V.) is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Deze privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
3. Hoe beschermen wij uw privacy?
4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
5. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6. Uw privacyrechten
7. Het gebruik van cookies
8. Contactgegevens
9. Wijzigingen in onze privacy statement
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP
MAATWONINGEN B.V.) kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft
verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw
persoonsgegevens. BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP
(KNAAP MAATWONINGEN B.V.) kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Betaalgegevens
• BSN-nummer

2. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP
MAATWONINGEN B.V.) verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om u te informeren over onze producten en diensten;
• Voor het afhandelen van betalingen;
• Om onze diensten te kunnen leveren;
• Voor contractsvorming
• Om onze diensten te optimaliseren;
• Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

3. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te
zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.
Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.
Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met
ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie
van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

5. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF
AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP MAATWONINGEN B.V.) van u heeft juist zijn, dan
kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u
onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of
te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de
contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

7. Het gebruik van cookies

BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP
MAATWONINGEN B.V.) maakt gebruik van:
Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze
informatie wordt vervolgens omgezet in;
Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste
bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en
“tracking cookies”.
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken
(analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze
website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die uw surfgedrag
bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de
mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u
mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook
verwijderen via de instellingen van uw browser.
Google Analytics; BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP
(KNAAP MAATWONINGEN B.V.) maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.
Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid
van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze
website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP
MAATWONINGEN B.V.) heeft hier geen invloed op. BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF
AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP MAATWONINGEN B.V.) heeft Google geen
toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google-diensten.

8. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door BV BOUW- EN
AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP MAATWONINGEN B.V.),
kunt u terecht bij C.J. (Kristian) van der Knaap (algemeen directeur). Hij is bereikbaar onder
het algemene telefoonnummer 010-2221010

9. Wijzigingen in onze privacy statement

BV BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF AREND P. VAN DER KNAAP (KNAAP
MAATWONINGEN B.V.) behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De
meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.