Knaap Bouwbedrijf BV
Groeneweg 36
3059 LC Rotterdam - Nesselande

Postadres
Postbus 24
2760 AA Zevenhuizen (ZH)

Telefoon
010 - 222 10 10

E-mailadres
info@knaapbouwbedrijf.nl

B2B

Nieuwbouw/projectontwikkeling

Samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties realiseren wij nieuwbouwprojecten voor diverse doelgroepen; van kopers tot huurders, van starters tot senioren en van gezinnen tot zorgbehoevenden. Het gaat hierbij zowel om woningen als appartementen. Dit soort projecten ontwikkelen wij ook zelf, waarbij wij steeds gericht inspelen op de woonbehoefte van de uiteindelijke bewoners. Vele jaren van ervaring maken dat onze concepten naadloos aansluiten op de marktvraag en doorgaans in zeer korte tijd worden verkocht.

Design & Construct

In Design & Construct-projecten nemen wij niet alleen de realisatie, maar ook het ontwerp en de uitwerking voor onze rekening. Op basis van de gewenste kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit werken wij een toekomstbestendig ontwerp uit. Ook hier werken wij gericht toe naar de wensen en behoeftes van de uiteindelijke bewoners. Opdrachtgevers profiteren met Design & Construct van de vele jaren aan kennis en ervaring die wij hebben met marktgerichte projectontwikkeling tegen minimale risico’s.

Grootschalige renovatie en onderhoudswerkzaamheden

Bij grootschalige renovatie- en onderhoudswerkzaamheden gaat het vaak over meer dan enkel bouwkundige ingrepen. Een efficiënt verloop van dit soort projecten pakken wij daarom graag aan vanuit ketensamenwerking, het liefst in bouwteamverband.  Werkzaamheden en planningen worden hierdoor optimaal op elkaar afgestemd, waarbij volop ruimte is voor inbreng van ieders ervaring en creativiteit. Wij werken doorgaans met een open begroting binnen het gestelde budget. Dit maakt de weg vrij voor inzicht en grip en zorgt voor een goed verloop van het project.

Kopersbegeleiding

Kopersbegeleiding is binnen ons bedrijf eigenlijk bewonersbegeleiding. Wij besteden hieraan veel aandacht, omdat de tevredenheid van de uiteindelijke bewoners mede het succes van een nieuwbouw- of verbouwproject bepaalt. Ongeacht de aard van het project is er vanuit kopersbegeleiding altijd een vast aanspreekpunt voor betrokken bewoners, adequate communicatie over werkzaamheden en planningen en ondersteuning bij te maken beslissingen, zoals de keuze voor keuken of sanitair.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen gaat verder dan het verbeteren van energieprestaties. Wij volgen nauwgezet alle uitgangspunten na van concepten als gasloos wonen, BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en NOM (Nul Op de Meter). Wij gaan hierbij vindingrijk te werk en letten goed op de wijze waarop bouwkundige ingrepen en energiemaatregelen elkaar versterken. Duurzaamheid betekent voor ons vooral dat wat wij vandaag realiseren, waarde heeft voor de toekomst. Net zo belangrijk als effecten op het milieu zijn hierbij financieel-economische overwegingen en de belevingswaarde voor de uiteindelijke bewoners.