Knaap Bouwbedrijf BV
Groeneweg 36
3059 LC Rotterdam - Nesselande

Postadres
Postbus 24
2760 AA Zevenhuizen (ZH)

Telefoon
010 - 222 10 10

E-mailadres
info@knaapbouwbedrijf.nl

Bouwgarant

Knaap Bouwbedrijf is lid van BouwGarant. Dit betekent onder meer dat u voor alle verbouwingen die u met Knaap realiseert een verbouwgarantie aan kunt vragen. Voor een relatief klein bedrag van de aanneemsom heeft u drievoudige zekerheid:

1. Gebreken na oplevering 

Onder de verbouwgarantie van BouwGarant vallen de herstelkosten van kwaliteitsgebreken die uw aannemer niet kan herstellen. De gebreken moeten binnen zes maanden na de oplevering van de verbouwing zijn gemeld bij BouwGarant om voor vergoeding in aanmerking te komen.

2. Gebreken in de constructie 

De verbouwgarantie van BouwGarant dekt ook gebreken in de constructie, zoals fundering, dragende delen, vloeren en muren. De vergoeding geldt als uw aannemer de gebreken niet kan herstellen en als zij binnen 18 maanden na oplevering zijn gemeld bij BouwGarant.

3. Faillissement van de aannemer 

Een verbouwgarantie betekent ook dat de verbouwing tegen de gemaakte afspraken wordt afgerond als uw aannemer onverhoopt failliet mocht gaan.

Let bij het aanvragen van een verbouwgarantie op de volgende punten:

  • Een verbouwgarantie kunt u alleen aanvragen als u samenwerkt met een aannemer die lid is van BouwGarant.
  • De verbouwgarantie kan pas geactiveerd worden als u in het bezit bent van een getekend contract met uw aannemer.
  • De activatie van uw verbouwgarantie moet vóór aanvang van de bouw geregeld zijn, zodat de garantie van kracht is zodra met het werk gestart wordt.

Meer informatie over BouwGarant en de verbouwgarantie vindt u op www.bouwgarant.nl.

bouwgarant